Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je tudi za vaše otroke nastopil čas, da se vrnejo v šolske klopi.

Na osnovi navodil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ smo delo organizirali po naslednji shemi:

   1. V ponedeljek, 1. 6. 2020, se bodo učenci 1., 2., 3. in 9. razreda vrnili v svoje matične oddelke in matične učilnice (delitev več ne bo).
   2. Učenci od 1. do 9. razreda bodo pričenjali s poukom ob 8.00.
   3. Jutranje varstvo bo potekalo po ustaljenem urniku, s predhodno prijavo.
   4. V ponedeljek, 1. 6. 2020, pridejo v šolo tudi učenci 4. in 5. razreda v svoje matične učilnice. Učenci v ponedeljek prinesejo vse šolske potrebščine, torbe bodo puščali v šoli.
   5. V sredo, 3. 6. 2020, pridejo v šolo še učenci od 6. do 8. razreda. Pouk bodo imeli po urniku, neobvezne in obvezne izbirne predmete bodo do konca izvedli na daljavo.
   6. Delitev v manjše učne skupine za učence 8. in 9. razreda ne bo.
   7. V šoli bomo izvajali poleg rednega pouka še dopolnilni pouk, ure DSP, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Interesnih dejavnosti ne bo.
   8. Vsi učenci si bodo ob vstopu v šolo razkužili roke, enako bodo storili, ko pridejo v učilnice. Pouk bo potekal ves čas v matični učilnici oddelka.
   9. Učenci, ki so dopolnili 12 let starosti, nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice oddelka.
   10. Zaščitne maske za učence zagotovi šola. Učenci do 12 let starosti zaščitnih mask ne nosijo.
   11. Starše učencev z različnimi boleznimi, ki lahko predstavljajo tveganje, prosimo, da se pred vrnitvijo vašega otroka v šolo posvetujete z njegovim osebnim zdravnikom.
   12. Če bo prišlo še do kakšnih sprememb, vas bomo o njih takoj obvestili.
   13. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, kot ga dobro poznate, vas pa prosimo, da ste zelo dosledni pri odjavah obrokov zaradi organizacije priprave obrokov in prehranjevalnega sistema, ki bo drugačen kot običajno.
   14. Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
   15. Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti. Za prijavljene učence bo organizirani šolski prevoz potekal po ustaljenem urniku z upoštevanjem navodil za izvajalce posebnih linijskih prevozov v času COVID-19 (učenci uporabljajo masko).

Vse starše učencev, ki drugi teden pridejo ponovno v šolo, prosimo:

 • Napišite izjavo, da je otrok zdrav (natisnjeni obrazec lahko dvignete v škatli pred šolo ali ga doma natisnete sami in izpolnite).
 • V šolo pošljite samo zdrave otroke. Če kdo zboli in obstaja sum okužbe, se takoj posvetujte z njegovim osebnim zdravnikom in nas nemudoma obvestite, če gre za potrjeno okužbo.
 • Pogovorite se že doma s svojimi otroki o upoštevanju pravil (medsebojna razdalja, ni dotikov, kultura kihanja in kašljanja, dosledno umivanje rok).

 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci, cenjeni sodelavci.

Pred nami je velik izziv, ki terja od vseh nas tudi veliko ODGOVORNOSTI, saj gre za zdravje in življenje vseh nas. Na šoli se trudimo, da ravnamo odgovorno, preudarno, predvsem pa tudi življenjsko. Vseh priporočil, navodil, usmeritev…žal ne bomo mogli udejanjiti, a verjamem, da bomo z veliko mero razuma, predvsem pa strpnosti, to zmogli tudi v prihodnje.

Potrudimo se vsi, da bo naše sobivanje v šoli varno za vse.

 

Evelin Kočevar, ravnateljica

Priloga 1_Izjava

 

Dostopnost