ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela. Šola naj ne bo le priprava na življenje, ampak resnična opora mladim v življenju. Temu cilju se skušamo približati tako učitelji, kot šolska svetovalna služba. Izhajajoč iz tega ugotavljamo stanje, načrtujemo spremembe, iščemo ustrezne poti in načrtujemo konkretne aktivnosti.

Svetovalno službo sestavljata univerzitetna diplomirana psihologinja Anja Pernek ter profesorica pedagogike in geografije Sonja Petrovič.

NADARJENI UČENCI
KARIERNA ORIENTACIJA

KAM PO POMOČ?

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Psihosocialna podpora

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor:  02 234 97 00

Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo Maribor: 02 228 63 53 ali 02 228 63 54

Psihološka podpora v epidemioloških razmerah s koronavirusom (ZD Ptuj): 031 729 925

Mladi zmaji: 041 662 132

Sočutni telefon (žalovanje): 051 426 578 ali 051 658 854

Zaupni telefoni

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 116 123

TOM – telefon za otroke in mladostnike: 116 111

 Klic v duševni stiski: 01 520 99 00

Tvoj telefon, telefon za ljudi v stiski: 05 720 17 20

V primeri nasilja

Ženska svetovalnica: 031 233 211

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja: 080 11 55 ali 031 699 333

Društvo za nenasilno komunikacijo: 031 770 120

Združenje za moč: 080 28 80 ali 041 204  949

Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor: 02 250 66 00 ali 031 776 102

Krizni center za mlade Maribor: 02 250 26 60 ali 051 324 211

MALO ZA SMEH

Dostopnost