DOKUMENTI ŠOLE

Letni delovni načrt
Pravila šolskega reda OŠ Majšperk
Vzgojni načrt OŠ Majšperk
Hišni red šole Majšperk
Načrt šolskih poti
Katalog informacija javnega značaja
Dostopnost