ZAPOSLENI

 * S klikom na ime zaposlenega lahko pošljete elektronsko sporočilo (email).

 

Ravnateljica: Evelin Kočevar
Pomočnica ravnateljice: Petra Dolenc
Pomočnica ravnateljice vrtca: Barbara Vedlin
Svetovalna delavka: Andreja Strajnšak
Knjižničar: Milan Kumer

SPECIALNE PEDAGOGINJE:  Natalija Sagadin, Kaja Vidic, Barbara Žnidarko

PSIHOLOGINJA: Simona Kapl 

 

Računovodsko-administrativni delavci: 
Računovodkinja: Jasna Šalamun
Tajnik VIZ: Branka Žnidarko
Administrator: Simona Hertiš

 

Tehnično osebje: 
Hišnik-kurjač: Roman Hasemali
Hišnik-kurjač: Andrej Belšak

Tehnične delavke: 

Perica:
Mojca Kolar

Dostopnost