Javni zavod OŠ Majšperk ima sedež v Majšperku 32b. V sestavo OŠ Majšperk sodijo:

  • enota Ptujska Gora na Ptujski Gori 74,
  • enota Stoperce v Stopercah 12 in
  • enota Vrtec Majšperk na Bregu 6a.

Osnovna šola Majšperk zajema učence Občine Majšperk oziroma KS: Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce. Centralna šola obsega naslednje vasi oziroma naselja: Majšperk, Breg, Jelovice, Koritno, Lešje, Medvedce, Sestrže, Naraplje, Planjsko, Preša, Sitež, Skrblje, Stanečka vas, Spodnja Sveča in Kočice. Podružnica Ptujska Gora obsega naslednje vasi oziroma naselja: Doklece, Janški Vrh, Podlože, Ptujska Gora, Slape in Stogovci. Podružnična šola Stoperce obsega naslednje vasi oziroma naselja: Grdina, Stoperce, Dol pri Stopercah, Kupčinji Vrh in Zgornja Sveča.

KONTAKTNI PODATKI

Osnovna šola Majšperk
Majšperk 32B
2322 Majšperk

Spletna stran: http://www.os-majsperk.si/

Elektronska pošta: os.majsperk@guest.arnes.si

Ravnatelj: Rajko Jurgec
Telefon: 02 795 01 40
Elektronska pošta: rajko.jurgec@guest.arnes.si

Pomočnica ravnatelja: Petra Dolenc
Telefon: 02 795 01 30
Elektronska pošta: dolenc.petra@os-majsperk.si

Tajništvo: 02 795 01 42 (Fax: 02 795 01 49)
Računovodstvo: 02 795 01 32
Knjižnica: 02 795 01 48
Zbornica: 02 795 01 45
Svetovalna delavka: 02 795 01 44
Kuhinja: 02 795 01 47
Računalniška učilnica: 02 795 01 46

Enota Ptujska Gora

Vodja enote: Barbara Rajh
Telefon: 02 794 83 11

 

Enota Stoperce

Vodja enote: Milena Širec
Telefon: 02 795 01 90

 

Enota Vrtec Majšperk

Vodja enote: Barbara Vedlin
Telefon: 02 794 51 81

ZNAK OSNOVNE ŠOLE MAJŠPERK

Od decembra 1999 je Osnovna šola Majšperk prepoznavna tudi po svojem uradnem znaku.
Pri oblikovanju znaka za OŠ Majšperk sem razmišljal o obliki, ki bi bila poenostavljeno geometrizirana in o razpoznavni vsebini.
Ob interpretaciji znaka bi težko govoril o “hiši modrosti”, saj je težko primerjati mladost z zrelo razsodnostjo, modrostjo odraslega. Izkušnje, leta in modrost so bolj domena odraslih, otroci pa bodo to z učenjem in delom nekoč tudi dosegli.
Lahko bi v njem videli tudi lik sove, ki ima v naši družbi različen pomen. Je simbol modrosti, v njej je tudi nekaj demonskega.
Oblika znaka je v osnovi sestavljena iz dveh večjih likov, kroga in pravokotnika, ki sta po velikosti v geometrijskem smislu v medsebojnem odnosu, čeprav oba spremenjena.
Krožnica je razstavljena tako, da predstavlja glavo lika, odebeljene četrtinke kroga ponazarjajo ušesa in tipalke. Tukaj razmišljamo o tipanju po sivih celicah in iskanju novih znanj in idej. Zaprto oko ob odprtem lahko pomeni prebujanje otroka iz dremeža, ko prvič prestopi šolski prag in prične z osvajanjem novih znanj. Spodnji del znaka je pravokotnik z zakrivljenima daljšima stranicama, ki zaradi lege predstavljata gibanje navzgor, torej rast in napredovanje.
Marsikdo si lik razlaga kot nepopisan list, na katerega se bo znanje zapisovalo vse življenje. Zeleni krog nakazuje nedozorelost, rast, mladost, umirjenost in dobroto v človeku. V znaku se skrivajo tri začetne črke (OŠM) osnovne šole Majšperk.

Zapisal Aljoša Pižmoht, avtor znaka
povzeto iz Zbornika OŠ Majšperk ob 200-letnici organiziranega šolstva v Majšperku, junij 2004

HIMNA OŠ MAJŠPERK
BESEDILO: Mihael Cep, Nuša Fakin, Lea Vidovič


V Majšperku naša šola stoji,
radi vanjo zahajamo mi.
Za prihodnost se nihče ne boji,
saj ona vneto nam znanje deli. 

refren:
Mi smo Majšperski učenci,
zato se niko`l ne skrivamo v senci.
Se vsak dan pridno učimo,
saj znanje s tem mi pridobimo. 

Včasih ušpičimo kakšno norijo,
a učit`li hitro mir naredijo.
Radi imamo igre in ples,
saj šola ni vedno samo za res.

refren:
Mi smo Majšperski učenci, …

Tu dobimo dosti znanja,
zato osvajamo priznanja.
V športu se  res divje borimo,
da medalje osvojimo.

refren:
Mi smo Majšperski učenci, …

 

Dostopnost