ŠOLSKA PREHRANA

Prehrana učencev obsega malico za vse učence, zajtrk, popoldansko malico in kosilo za tiste, ki se na te obroke naročijo. Cena posameznega obroka je izračunana po veljavnem ceniku živil naročil javne vrednosti.

S 13. decembrom 2014 morajo vse oznake na živilih v EU vsebovati alergene, za izpolnitev evropske direktive 1169/2011.
Uredba o izvajanju uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Ur.l.RS, št.6/2014.
Alergeni v živilih, ki se pojavljajo v obratih javne prehrane, morajo biti zapisani na javnem mestu (jedilnik, priloga jedilniku).

Jedilnik je objavljen na spletni strani šole in izobešen na panoju v jedilnici. Prav tako je zraven jedilnika priloga alergenov, ki jih jedilnik/živila vsebujejo.

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

 OZNAČEVANJE ALERGENOV

V okviru “Šolske sheme” smo pripravili promocijsko aktivnost. Aktivnost je potekala 21. 5. 2019
od 16.00 do 19.00. Učenci so spodbujali uživanje presnega sadja in zelenjave. Pripravili so
sadno-zelenjavna nabodala.
Vodja projekta: Tatjana Peršuh

   
 
 

Dostopnost