ŠOLSKA PREHRANA

Prehrana učencev obsega malico za vse učence, zajtrk, popoldansko malico in kosilo za tiste, ki se na te obroke naročijo. Cena posameznega obroka je izračunana po veljavnem ceniku živil naročil javne vrednosti.

S 13. decembrom 2014 morajo vse oznake na živilih v EU vsebovati alergene, za izpolnitev evropske direktive 1169/2011.
Uredba o izvajanju uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Ur.l.RS, št.6/2014.
Alergeni v živilih, ki se pojavljajo v obratih javne prehrane, morajo biti zapisani na javnem mestu (jedilnik, priloga jedilniku).

Jedilnik je objavljen na spletni strani šole in izobešen na panoju v jedilnici. Prav tako je zraven jedilnika priloga alergenov, ki jih jedilnik/živila vsebujejo.

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

OZNAČEVANJE ALERGENOV

JEDILNIK JUNIJ 2024

SMERNICE ZA PREHRANJEVANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

V ponedeljek, 10. 6. 2024 smo izvedli promocijsko-izobraževalno aktivnost v okviru ukrepa Šolska shema. Nekaj utrinkov iz aktivnosti:

V okviru “Šolske sheme” smo pripravili promocijsko aktivnost. Aktivnost je potekala 21. 5. 2019 od 16.00 do 19.00. Učenci so spodbujali uživanje presnega sadja in zelenjave. Pripravili so sadno-zelenjavna nabodala.
Vodja projekta: Tatjana Peršuh

Dostopnost