ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI OD 26. 1. 2021

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

 Ker pa se zavedamo, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, smo za prijavljene učence organizirani šolski prevoz, ki bo potekal po prirejenem urniku z upoštevanjem navodil za izvajalce posebnih linijskih prevozov v času COVID-19 (učenci uporabljajo masko, ob vstopu si razkužijo roke, upoštevajo varnostno razdaljo). 

Jutranji odhodi šolskih avtobusov so zaradi kasnejšega pričetka pouka (8.20) prestavljeni za pol ure, popoldanski odhodi pa bodo potekali po ustaljenem urniku.

Šolski prevozi – 2020/21

Petra Dolenc, pomoč. rav.

 

 

Dostopnost