AVTOBUSNI ŠOLSKI PREVOZI 2023/24

V  JZ OŠ Majšperk je ena od pomembnejših  prednostnih nalog trajnostna mobilnost. Zato svetujemo staršem učencev vozačev, da vzpodbujajo svoje otroke na trajnostne prihode in odhode v šolo (peš, s kolesom), še posebej tam, ko je njihovo stalno prebivališče od šole oddaljeno manj kot 4 km in je s prometno signalizacijo in infrastrukturo poskrbljeno za varno šolsko pot.

V ta namen je pristojni organ občine Majšperk za preventivo v cestnem prometu na svoji 2. redni seji, dne 23. 8. 2023, podal mnenje, da se do sedaj nevarne šolske poti smeri Majšperk – Breg, Majšperk – Lešje in Majšperk – Vrhe (Ptujska Gora) preimenujejo v varne šolske poti.

Tako bodo imeli naši učenci možnost postati samostojni, odgovorni in opolnomočeni udeleženci prometa, kar bo prav gotovo v ponos vseh nas.

VOZNI REDI 2023/24

Dostopnost