Spletna stran z usmeritvami za domače delo učencev

Na tej spletni strani naj učenci spremljajo navodila za delo v času, ko se pouk ne izvaja zaradi koronavirusa.
Navodila lahko najdete v spustnem meniju (Izredne razmere) za posamezen razred.

Dostopnost