Osnovna šola Majšperk

Temelj za vseživljenjsko znanje (učenje)
naj bo ustvarjanje vzpodbudnega učnega in zdravega okolja,
sprejemanje drugačnosti,
medsebojno spoštovanje,
razvijanje kritičnega mišljenja in vztrajnosti.

Osnovna šola Majšperk