GLASILA

Šolsko leto 2018/2019

Šolsko glasilo OŠ Majšperk s podružnicama

Šolsko leto 2017/2018

Šolsko glasilo OŠ Majšperk

Šolsko glasilo MLADA RAST

Šolsko leto 2016/2017

Šolsko glasilo OŠ Majšperk

Šolsko glasilo MLADA RAST

Šolsko leto 2016/2017

Šolsko glasilo podružnične šole Ptujska Gora

Šolsko glasilo podružnične šole Ptujska Gora

Šolsko leto 2016/2017

Šolsko glasilo podružnične šole Stoperce

Šolsko glasilo podružnične šole Stoperce

Šolsko leto 2015/2016

Šolsko glasilo OŠ Majšperk

Šolsko glasilo MLADA RAST 2015/2016 - Majšperk

Šolsko leto 2015/2016

Šolsko glasilo podružnične šole Stoperce

Šolsko glasilo 2015/2016 - Stoperce

Šolsko leto 2014/2015

Šolsko glasilo podružnične šole Stoperce

Šolsko glasilo - Stoperce

Šolsko leto 2014/2015

Šolsko glasilo podružnične šole Ptujska Gora

Šolsko glasilo Ptujska Gora

Šolsko leto 2013/2014

Šolsko glasilo podružnične šole Stoperce

Šolsko glasilo Stoperce

Šolsko leto 2012/2013

Glasilo OŠ Majšperk

Šolsko leto 2008/2009

Glasilo OŠ Majšperk
Dostopnost