Z vami delim Zbornik Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021 v katerem sodelujemo tudi mi.

Povezava do zbornika: https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/11/Teden-umetnosti-v-soli-in-vrtcu-2021_opt.pdf.

dr. Inge Breznik – svetovalka ZRSŠ za glasbeno umetnost je o uborniku zapisala…

Na Zavodu RS za šolstvo je leta 2020 skupina svetovalcev »umetniških« predmetov pripravila projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu (od 2021 dodano: in vrtcu), na katerega se je odzvalo veliko vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Zbornik Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021, ki je letos potekal med 24. in 30. majem 2021, je vsebinsko zelo bogat. V njem so zbrani dogodki na kar 16. vrtcih, 78. osnovnih šolah, eni glasbeni šoli ter 11. srednjih šolah. S krovno temo Moja dežela danes in jutri smo želeli ustvarjanje otrok in mladih popeljati v izražanje njihovega videnje prostora, časa in življenja danes. Ponujene so bile iztočnice: glas mladih – šola in življenje, ki jo/ga želim, medpredmetno povezovanje, vključujoča šola – šola po meri vseh – otrokom in mladostnikom prijazna šola, upoštevanje drugačnosti/raznolikosti – vsi enaki, vsi enakopravni ter aktualna problematika – iskanje rešitev.

Dostopnost