Spoštovani starši.

Obveščam vas, da smo na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah ter Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil dne 4. 3. 2022 objavljen tudi v Uradnem listu, od MIZŠ prejeli obvestilo, da od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa v osnovnem šolstvu. 

Hkrati vam sporočam, da bodo roditeljski sestanki in govorilne ure od slej naprej potekali v živo v šolskih prostorih, kar bo seveda možno ob upoštevanju vseh drugih epidemioloških ukrepov, ki še ostajajo (varnostna razdalja, razkuževanje, prezračevanje).

Pouk bo sicer še  vedno potekal v mehurčkih, v matičnih učilnicah posameznega oddelka.

Hvaležna sem vam za dosedanje razumevanje, strpnost in sodelovanje. Še vedno, kadar smo se ljudje podpirali, smo naredili pomembne korake in na to računam tudi zdaj.

Želim vam umirjene dneve in ostanite zdravi.

Ravnateljica Evelin Kočevar

Dostopnost