Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

 

se zaradi odrejene 7-dnevne karantene za spodaj navedene oddelke izvaja izobraževanje na daljavo:

– v 1./2.c, pouk na daljavo od 14. 1. do vključno 18. 1. 2022, k pouku se vrnejo v sredo 19. 1. 2022;

– v 3./4.c, pouk na daljavo se izvaja od ponedeljka, 17. 1. do vključno srede, 19. 1. 2022, k pouku se vrnejo v četrtek 20. 1. 2022;

– v 5.a, pouk na daljavo se izvaja od ponedeljka, 17. 1. do vključno srede, 19. 1. 2022, k pouku se vrnejo v četrtek 20. 1. 2022;

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Ravnateljica Evelin Kočevar

Dostopnost