SPOROČILO MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Spoštovani!

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja (t.i. Bele knjige), saj se dosedanjemu izteka veljavnost. V sklopu teh priprav bomo med drugim organizirali tudi širše javne razprave. Prvega posveta, ki smo ga dne 29. marca 2019 organizirali v Ljubljani, se je udeležilo več kot 150 ljudi, med njimi veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mladih itd. Prvemu posvetu so sledili tudi javni posveti v Kranju, Kopru in Novem mestu. Cilj javnih posvetov je zbrati predloge razločnih deležnikov s področja vzgoje in izobraževanja, ki jih bodo nato pristojne službe ministrstva v drugi polovici leta ovrednotile in smiselno umestile v strateški dokument, tj. Belo knjigo, s katerim bomo oblikovali podobo šolstva do leta 2030.

Peti javen posvet, ki je namenjen štajerski in prekmurski regiji, bo potekal v torek, 18. junija 2019, ob 15. uri v prostorih Gimnazije Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, Ptuj. Na posvet se lahko prijavite preko naslednjega obrazca – OBRAZEC, kjer se lahko prijavite tudi k besedi. Vabljeni k sodelovanju in razpravi!

Klemen Mesarec,
Kabinet ministra

Dostopnost