Spoštovani starši in učenci.

Osnovna šola Majšperk sodeluje s tukajšnjim planinskim društvo že več kot 50 let in tako skupaj izvajamo pohode s planinskimi vsebinami.

Program planinske šole omogoča udeležencem (4. – 9. razred) kakovosten vstop v planinstvo kot način življenja. V programu se prepletajo vsebine za varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah.

V programu se dotaknemo naslednjih vsebin:

Zgodovina planinstva, planinska organizacija, vrednote, varna hoja, prehrana v gorah, družabnost, prva pomoč in gorska reševalna služba, poznavanje gorske narave, poti in orientacije.

Udeleženci pa  se naučijo tudi pravilne priprave na turo, opreme in upoštevanja vremenskih pogojev za varno hojo.

Manjši del programa bomo osvojili v šolski učilnici,  vse ostalo pa praktično, na pohodih v naravi.

Kot zaključek planinske šole načrtujemo izvedbo 2-dnevne ture s prenočevanjem v eni od planinskih koč.

Strošek udeležencev bodo le stroški avtobusnih prevozov, stroški nočitve in hrane na 2-dnevni zaključni turi. Sodelovanje vodnikov je brezplačno. Ob zaključku šole bomo pri udeležencih pisno preverili osvojena znanja in uspešnim podelili diplomo o končani šoli.

Otroci, ki ste vsaj malo radovedni, kaj novega in zanimivega lahko izveste o varnem pohajanju po gorskem svetu vabljeni, da se nam pridružite.

Vodja planinske šole in planinski vodnik  Miran Smolej (068 685 388),

Prijave pri koordinatorici in tehnični vodji Petri Dolenc, do petka, 9. 12. 2022.

Lepo povabljeni.

Dostopnost