Spoštovani starši učencev 6. in 9. razreda.

Obveščamo vas, da je Državna komisija za nacionalno preverjanje znanja (NPZ) sklenila, da se bo v šolskem letu 2020/21 NPZ izvedlo za 6. in 9. razred v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem (4. maj: SLOVENŠČINA, 6. maj: MATEMATIKA, 10. maj: ANGLEŠČINA). Izvedeno bo na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja, sočasno za celo državo. Dosežki NPZ oz. zbrane točke ne bodo šteli za vpis v srednje šole.

V državi pa se bo od 22. do 26. marca 2021 izvedlo pilotno e-testiranje z namenom pridobitve potrebnih informacij na ravni šol in učencev za sistemski razvoj orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja za izobraževanje na daljavo.

Za našo šolo sta bila določena dva datuma terminov izvedbe e-testiranja:

  • ponedeljek, 22. marec 2021 – 9. razredi,
  • sreda, 24. marec 2021 – 6. razredi.

Namen pilotnega testiranja je učence seznaniti s programom za e-testiranje (npz.ric.si – dostop do demonstracijskega videa); kako vstopati v program, kako se rešuje različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste.  Ne bo se preverjalo znanje učencev. Na ravni države želijo preveriti delovanje programa ob sočasni uporabi več tisoč uporabnikov in vzdržljivost sistema v tehničnem smislu.

Lep pozdrav.

Ravnateljica: Evelin Kočevar

Dostopnost