Spoštovani starši, dragi učenci in sodelavci.

Tudi v letošnjem letu bo v občini Majšperk potekala čistilna akcija, katere se bomo z veliko mero odgovornosti udeležili učenci in zaposleni na OŠ Majšperk.

Po letnem delovnem načrtu smo ta dan planirali kot delovni dan za vse učence od 3. do 9. razreda, zato se za te učence v ponedeljek, 14. 3. 2022, vzgojno izobraževalni proces ne bo izvajal, razen za učence 1. in 2. razreda, za katere je v tem tednu organiziran plavalni tečaj. Podrobna navodila glede organizacije in izvedbe občinske čistilne akcije, bodo učenci dobili s strani razrednikov.

Spoštovani starši, vabimo Vas, da se nam skupaj z vašimi otroci pridružite v soboto, 19. 3. 2022 med 9:00 in 12:00 uro.

Lepo bi bilo, da združimo moči in prispevamo k temu, da bo občina Majšperk še lepša in prijaznejša tako do občanov kot do obiskovalcev.

Verjamem in prepričana sem, da boste del te spomladanske čistilne akcije, ki dolgoročno vodi v družbo z manj odpadki.

Tudi v prihodnje ne pozabimo, da zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo izposodili od svojih otrok.

 

Evelin Kočevar

ravnateljica OŠ Majšperk

Dostopnost