Spoštovani starši otrok od 4. – 9. razreda,

v ponedeljek, 25. 5. 2020 se v šolo vračajo učenci 9. razreda in učenci z učnimi težavami, ki ne dosegajo standardov znanj. Seveda bodo tudi za njih veljali posebni pogoji prihoda v šolo in obnašanja v šoli.

 

Za lažji začetek objavljamo nekaj navodil:

 • pouk obiskujejo le zdravi učenci,
 • starši učencem podpišete izjavo, da je otrok zdrav,
 • učenci vstopajo v šolski objekt posamično od 7.00 dalje pri vhodu1, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra,
 • ob vstopu jih sprejme delavec šole,
 • pred vstopom v šolsko avlo si obvezno razkužijo roke v predprostoru šole,
 • učenci nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice svoje učne skupine,
 • učenci 9. razreda in učenci z učnimi težavami se v garderobi ne preobujejo in so v razredih obuti,
 • šolski hodniki si opremljeni s črtami, ki označujejo varnostno razdaljo, v učilnicah so mize razmaknjene na primerno razdaljo,
 • o razporedih skupin in učilnicah, kjer bodo posamezni učenci imeli pouk, vas bomo obvestili preko portala Lo.Polisi,
 • urnike posameznih skupin boste ravno tako prejeli preko portala Lo.Polis,
 • učenci 9. razreda so razdeljeni v tri stalne skupine, učenci z učnimi težavami pa v 5 stalnih skupin,
 • ob dnevih, ko imajo na urniku telovadbo, pridejo v šolo v športni obutvi in opremi,
 • ves čas pouka ostanejo v učilnici in upoštevajo pripravljen sedežni red,
 • med odmori ne zapuščajo učilnice, tudi malicajo v učilnici (razen za odhod na WC, kamor odhajajo posamezno),
 • malico jim razdeli učitelj,
 • vsak dan imajo po prilagojenem urniku 6 ur pouka in sicer od 7.30 do 12.55,
 • po končanem pouku učitelj pospremi tiste učence, ki imajo kosilo (prijavljeni), v šolsko jedilnico,
 • učenci, ki končajo s šolskimi obveznostmi, takoj zapustijo šolo,
 • vozni red avtobusov je objavljen na spletni strani, avtobus uporabljajo samo tisti, ki so se prijavili, saj je na avtobusu lahko samo omejeno število ljudi,
 • v primeru, da otrok zboli in se potrdi, da je okužen, je o tem potrebno nemudoma obvestiti razrednika.

 

Veselimo se prihoda naših učencev v šolo in smo na to pripravljeni. Vse učence pa prosim, da upoštevajo vsa priporočila in navodila, saj je v našem skupnem interesu, da ostanemo vsi zdravi.

 

Se vidimo v ponedeljek.

Vodstvo šole s sodelavci

Dostopnost