Podrobnosti dogodka


Z devetošolkami se bomo udeležili zimske šole v naravi v okviru mednarodnega projekta GEGL, kateri na šoli poteka že drugo leto. Zimsko šolo bo izvedel Inštitut za Afriške Študije. V tem času bomo izvedli več delavnic na temo vseh ciljev trajnostnega razvoja, povdarek pa bo na SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti, SDG 12 Odgovorna poraba in proizvodnja ter SDG 5 Enakost spolov.

Mentor Mednarodnega projekta GEGL

Majda Črešnik

Dostopnost