Podrobnosti dogodka


Pred nami je novo leto in nova priložnost, da s TEDNOM UMETNOSTI V ŠOLI 2021 ponovno opozorimo na vlogo in pomen umetnosti v življenju vsakega človeka. V letošnjem letu si želimo predvsem odgovoriti na vprašanje, kako vidimo prostor in čas, v katerem bivamo. Zato smo letošnji Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021 podnaslovili: Moja dežela danes in jutri. Z izbrano temo želimo spodbuditi umetniški odziv na aktualna družbena vprašanja današnjega časa kot so trajnostni razvoj, aktivno državljanstvo, vpliv človeka na okolje, globalno učenje, glas učenca/dijaka ... Ob tem želimo še posebej opozoriti na pomen skupnosti in aktivni vlogi posameznika pri iskanju konkretnih rešitev na aktualna vprašanja šolskega in širšega prostora

Na naši šoli bomo ustvarjali pod naslovom POVEJ NAGLAS.

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021, ki je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za kulturo in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, bo tudi letos potekal v okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti, ki se bo odvil med 24. In 30. majem 2021

Dostopnost