Podrobnosti dogodka


Tudi v letošnjem letu bo v občini Majšperk potekala čistilna akcija (19. 3. 2022), katere se bomo z veliko mero odgovornosti udeležili učenci in zaposleni na OŠ Majšperk.

Po letnem delovnem načrtu smo ta dan planirali kot delovni dan za vse učence od 3. do 9. razreda, zato se za te učence v ponedeljek, 14. 3. 2022, vzgojno izobraževalni proces ne bo izvajal. Podrobna navodila glede organizacije in izvedbe občinske čistilne akcije, bodo učenci dobili s strani razrednikov.

Dostopnost