Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

Osnovno pohodniško znanje povezati z zdravim načinom življenja. Premagovanje naporov in doseganje osebnih ciljev ter oblikovati pozitiven odnos do narave. Razvijati pozitivne medosebne odnose.  Razvijati socialne veščine za strpno sobivanje in oblikovati kulturni dialog. Spodbujati pozitivne misli.

Dostopnost