Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

Na terenskem delu učenci: opazujejo prerez zemeljskih plasti, spoznavajo kamnine in nastanek prsti, proučujejo mahove, praproti golosemenk in kritosemenk v gozdu, merijo temperaturo zraka na prisojni in osojni strani, proučujejo grmovnice in drobne živali v upadu in podrasti

Dostopnost