Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

Dnevni red:

  • Predstavitev predmetnika, ocenjevanje v 5. razredu,
  • plavalni tečaj, praktični del kolesarskega izpita, šola v naravi,
  • dnevi dejavnosti,
  • izvolitev predstavnika v svet staršev,
  • pobude, predlogi in sklepi,
  • individualni razgovori.
Dostopnost