Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Občina Majšperk v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi organizira v soboto, 13. 3. 2021, spomladansko čistilno akcijo, s pričetkom ob 9.00. Vse, ki želite prispevati k čistejšemu okolju vas vabimo, da se ji pridružite. Da bo akcija izvedena karseda učinkovito, predvsem pa varno, bomo letos očistili naše kraje v krogu družin in bližnjih.

Vrečke za odpadke, maske in rokavice lahko prevzamete na naslednjih lokacijah:

MAJŠPERK – gasilski dom, koordinator Dragan Murko,

PTUJSKA GORA – dom krajanov in gasilcev, koordinator Jože Šerbak,

STOPERCE – dom krajanov, koordinator Peter Kitak,

BREG – gasilski dom, koordinator Andrej Gajser,

PODLOŽE – športni park, koordinator Drago Gajšt,

MEDVEDCE – gasilski dom, koordinator Bogdan Kores,

SESTRŽE – dom krajanov, koordinator Branko Gajšt,

NARAPLJE – dom krajanov, koordinator Dejan Vuk.

Pokažimo, kako pomembna je skrb za naše okolje in kakšno moč imamo posamezniki, ko se povežemo za skupno dobro.

Kolektiv Osnovne šole Majšperk

Dostopnost