Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt. Njegov namen je, da bi izboljšali zavedanje o namenu lokalno pridelane in predelane hrane ter zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo. Ta dan smo se z učenci pogovarjali o pomenu zajtka, zdravem načinu življenja, poudarek smo dali lokalno pridelanim živilom. Učenci so izdelali plakate, številne izdelke, zapisali reke in ilustrirali na to temo. Ustvarjeno so razstavili v avli šole.
Vsi učenci so v šolski jedilnici zajtkovali kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Dostopnost