Športni dan smo izvedli v petek, 24. 9. 2021.

Vsak razred je prehodil svojo pot:

  • 1. razred (Majšperk – Vrhe – Stanečka vas – Majšperk)
  • 2. razred ( Lešje)
  • 3. razred ( Ptujska Gora)
  • 4. razred (Koritno)
  • 6. razred (Dolena – Janški vrh – Majšperk)
  • 7. razred (Stogovci – Jelovice – Grdina)
  • 8. razred (Kupčinji Vrh – Donačka gora)
  • 9. razred ( Poljčane – Boč – planinski dom)
  • OŠ Ptujska Gora ( šola – Vrhe – Podlože – ob potoku Polskava – Gomile – Selce – šola)
  • OŠ Stoperce ( Stara graba –  Rudijev dom – čez Kupčinji Vrh nazaj v šolo).

Dostopnost