Vabilo k sodelovanju!

Vabimo vas k sodelovanju v projektu, katerega opis je predstavljen v naslednjih vrsticah.

Predstavitev projekta in prošnja za vaše sodelovanje:

Za podporo projekta ni potrebnih nobenih  sredstev.

O deležu vaše dohodnine (1 %), ki je dan v državni proračun, imate pravico odločiti, za kaj naj bodo sredstva porabljena.

Z izpolnitvijo priloženega obrazca se poda vloga o razporeditvi tega dela dohodnine. Vsi izpolnjeni obrazci, ki jih bomo zbrali na šoli, se bodo sešteli in tako zbrana sredstva od tega deleža dohodnine, bodo razdeljena po naslednjem ključu:

  1. V sorazmernem deležu 40% zbranih sredstev bodo vaši/naši otroci imeli brezplačne gledališke predstave ali/in delavnice na izbrano, želeno temo, ki jih bo izvedlo  Društvo Za boljši svet.
  2. 30% zbranih sredstev bo Fundacija Za boljši svet donirala šolskemu skladu šole.
  3. 30% bo porabljeno za projekte Društva za boljši svet in Fundacije Za boljši svet in  stroške njunega delovanja.

Prosimo vas za vašo podporo. Podprli nas boste že s tem, ko boste izpolnili obrazec.

Izpolnjeni obrazci se zberejo v šoli.

Obrazec lahko izpolnijo vsi, ki prejemajo dohodnino, kar pomeni, zaposleni v Republiki Sloveniji.

Za morebitne informacije smo vam na voljo :

Društvo za boljši svet; Bolfenška 66, Maribor, e-mail: boljsi.svet@siol.net; gsm:  041 540 616 (Marjan Savnik – tajnik društva); 041 678 074 (Goran Škobalj – predsednik društva).

Predstavitev partnerskih organizacij

Društvo za boljši svet je društvo v javnem interesu, podprto od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  Je ena vodilnih nevladnih organizacij na področju vzgoje in izobraževanja, preventivnih programov proti nasilju, raznim oblikam zasvojenosti, ter programov na teme otroškega parlamenta, ekologije in medsebojnih odnosov. S svojim strokovnim delom  sodeluje v veliko izobraževalnih institucijah v Sloveniji in tudi v tujini. Več o našem delu si lahko ogledate na www.forbetterworld.si.

Fundacija za boljši svet deluje predvsem na področju humanitarne pomoči revnim otrokom v tujini in Sloveniji, njen program si lahko ogledate na istem spletnem naslovu.

Z lepimi pozdravi.

Kolektiv OŠ Majšperk

Dostopnost