MEME

Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 3 so dobili nalogo, da s pomočjo spletnega orodja Meme generator ustvarijo različne meme…..za “pokušino” vam pošiljamo na ogled le...
Dostopnost