Spoštovani starši.

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejše ukrepe NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Starši boste prejeli natančna obvestila in navodila s strani razrednikov.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da:

  • starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure,
  • starši devetošolcev (predvidoma tudi učencev od 4. do 8. razreda) pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure,

razredniku svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, vrnete izpolnjene izjave.

 

Spoštovani starši, dragi učenci!

Na šoli se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo tako za vas kot za nas stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Z dobrim in korektnim sodelovanjem nam bo uspelo premagati tudi ta izziv, v katerem smo se znašli.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica s sodelavci

 

Dostopnost