ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela. Šola naj ne bo le priprava na življenje, ampak resnična opora mladim v življenju. Temu cilju se skušamo približati tako učitelji, kot šolska svetovalna služba. Izhajajoč iz tega ugotavljamo stanje, načrtujemo spremembe, iščemo ustrezne poti in načrtujemo konkretne aktivnosti.

Svetovalno službo vodi univerzitetna diplomirana psihologinja Anja Pernek. V šolskem letu 2021/2022 bo svetovalno delavko Anjo Pernek nadomeščala magistrica profesorica inkluzivne pedagogike Andreja Strajnšak.

NASVETI ZA ŠOLANJE OD DOMA

KAM PO POMOČ?

MALO ZA SMEH

Dostopnost