KNJIŽNICA – UČBENIŠKI SKLAD

KNJIŽNICA

Knjižnica načrtno zbira kjnižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko in bibliopedagoško delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V naši knjižnici imamo več kot 22.000 knjižničnih enot gradiva, 21.700 enot je že računalniško obdelanih in opremljenih s črno kodo.  Mladinski del knjižnice hrani gradivo primerno za učence, učiteljski del pa nudi strokovno pedagoško literaturo.
Pod pogojem, da upoštevajo knjižnični bonton in navodila knjižničarja ter ostalih strokovnih delavcev, je knjižnica v času odprtosti vsem učencem na voljo tudi kot delovni prostor (učenje, branje in listanje revij, knjig, priprava govornih nastopov, seminarskih in raziskovalnih nalog, referatov, delanje domačih nalog …).

KATALOG knjižnice OŠ Majšperk   –   COBISS-OŠ MAJŠPERK

sBIBLOS  –  izposoja e-knjig

Založba Beletrina omogoča na spletni strani sBIBLOS brezplačno izposojo e-knjig za učence 7., 8. in 9. razreda ter za dijake srednjih šol. Trenutno je za izposojo na voljo okrog 250 naslovov, ki so na seznamih za domače branje.
E-knjige so shranjene v posebnem digitalnem formatu in jih lahko beremo na namiznem računalniku, tablici, pametnem telefonu ali na posebnih bralnikih.
Za zdravje naših oči in telesa je daleč najboljše branje klasične knjige na papirju, zato vedno najprej obišči knjižnico in si knjigo izposodi tam. Če pa želene knjige ne dobiš (ker je izposojena ali je knjižnica nima), pa je izposoja e-knjige enostavna in hitra rešitev.

Navodila in postopek izposoje e-knjig najdeš TUKAJ.

Delovni čas:
Šolska knjižnica je odprta ob dnevih pouka od 7.00  –  14.00 ure.
Izposoja:
– matična šola:
ponedeljek  od 7.00  –  14.00
torek     od 7.00  –  11.20
sreda   od 7.00 – 14.00
četrtek   od 7.00  – 11.20
petek   od 7.00 – 14.00

– podružnica Ptujska Gora:
četrtek   od 11.45  –  14.00
– podružnica Stoperce:
torek   od 11.45  –  14.00.

Rok izposoje:
21 dni za knjižno gradivo (izjemoma se lahko rok izposoje gradiva podaljša za 10 dni),
7 dni za neknjižno gradivo (CD-ji, DVD-ji …).

Rok izposoje za učence, opomini in odškodnina

Slika knižnice

UČBENIŠKI SKLAD

SEZNAMI UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

V skladu z 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020) objavljamo sezname učnih gradiv za šolsko leto 2024/2025.
V  šolskem letu 2024/2025 je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada šole brezplačna za vse učence od 1. do 9. razreda.  Učbeniški sklad Osnovne šole Majšperk obsega čez 4.000 veljavnih učbenikov.
Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo v trajno last brezplačne delovne zvezke, ki jih bodo po odločitvi strokovnega aktiva 1. VIO  uporabljali v šolskem letu 2024/2025. Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada, ki jih zagotovi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Učbenike (1., 2. in 3. razred pa tudi delovne zvezke) prejmejo učenci praviloma prvi šolski dan, najkasneje pa prvi teden pouka v novem šolskem letu.

Spoštovani starši,
z obvestilom o učnih gradivih in šolskih potrebščinah za šolsko leto 2024/2025 ste bili seznanjeni tudi, da boste za morebitne nevrnjene, uničene ali poškodovane učbenike morali plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020).

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (28. 2. 2020)

 

Navodila uporabnikom učbeniškega sklada

Učenci, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 obiskovali 1., 2. in 3. razred, dobijo delovne zvezke prvi šolski dan v šoli brezplačno in v trajno last. Delovne zvezke dobijo učenci prvega triletja avtomatsko, brez naročanja; dobijo jih s samim statusom učenca prvega triletja OŠ Majšperk.
V NOBENEM PRIMERU NE DAJAJTE NOBENIH SOGLASIJ ZA POŠILJANJE DELOVNIH ZVEZKOV NA DOM IN NE NAROČAJTE DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1., 2. IN 3. RAZRED PRI PONUDNIKIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN!!!

MAJŠPERK
UČBENIKI 1. razred – 2024-25
UČBENIKI 2. a razred – 2024-25

UČBENIKI 2. b razred – 2024-25
UČBENIKI 3. razred – 2024-25
UČBENIKI 4. razred – 2024-25
UČBENIKI 5. razred – 2024-25
UČBENIKI 6. razred – 2024-25
UČBENIKI 7. razred – 2024-25
UČBENIKI 8. razred – 2024-25
UČBENIKI 9. razred – 2024-25

PTUJSKA GORA
UČBENIKI 1. razred – 2024-25 – PT. GORA
UČBENIKI 2. razred – 2024-25 – PT. GORA
UČBENIKI 3. razred – 2024-25 – PT. GORA
UČBENIKI 4. razred – 2024-25 – PT. GORA

STOPERCE
UČBENIKI 1. razred – 2024-25 – STOPERCE
UČBENIKI 2. razred – 2024-25 – STOPERCE
UČBENIKI 3. razred – 2024-25 – STOPERCE
UČBENIKI 4. razred – 2024-25 – STOPERCE

Posredujemo tudi povezave do spletnih strani nekaterih ponudnikov učnih gradiv in šolskih potrebščin.
Šola v zvezi s temi ponudbami ne prevzema nobenih obveznosti in nobene odgovornosti in tudi ne jamči za pravilnost njihovih seznamov.  Vedno preverite, ali so seznami ponudnika skladni z uradnimi seznami šole, ki so objavljeni zgoraj in so jih učenci v papirnati obliki tudi prinesli domov.

TUKAJ najdete povezave do nekaterih ponudnikov učnih gradiv in šolskih potrebščin.

Dostopnost