KNJIŽNICA – UČBENIŠKI SKLAD

Knjižnica načrtno zbira kjnižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko in bibliopedagoško delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V naši knjižnici imamo več kot 22.000 knjižničnih enot gradiva, 21.600 enot je že računalniško obdelanih in opremljenih s črno kodo.  Mladinski del knjižnice hrani gradivo primerno za učence, učiteljski del pa nudi strokovno pedagoško literaturo.
Pod pogojem, da upoštevajo knjižnični bonton in navodila knjižničarja ter ostalih strokovnih delavcev, je knjižnica v času odprtosti vsem učencem na voljo tudi kot delovni prostor (učenje, branje in listanje revij, knjig, priprava govornih nastopov, seminarskih in raziskovalnih nalog, referatov, delanje domačih nalog …).

Delovni čas:
Šolska knjižnica je odprta ob dnevih pouka od 7.00  –  14.00 ure.
Izposoja:
– matična šola:
ponedeljek  od 7.00  –  14.00
torek     od 7.00  –  11.10
sreda   od 7.00 – 14.00
četrtek   od 7.00  – 11.10
petek   od 7.00 – 14.00

– podružnica Ptujska Gora:
četrtek   od 11.45  –  14.00
– podružnica Stoperce:
torek   od 11.45  –  14.00.

 

Rok izposoje:
21 dni za knjižno gradivo (izjemoma se lahko rok izposoje gradiva podaljša za 10 dni),
7 dni za neknjižno gradivo (CD-ji, DVD-ji …).

Rok izposoje za učence, opomini in odškodnina

Slika knižnice

UČBENIŠKI SKLAD

 

SEZNAMI UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

V skladu z 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020 ) objavljamo sezname učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022.
V  šolskem letu 2021/2022 je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada šole brezplačna za vse učence od 1. do 9. razreda.
Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo v trajno last delovne zvezke, ki jih bodo po odločitvi strokovnega aktiva 1. VIO  uporabljali v šolskem letu 2021/2022. Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada, ki jih zagotovi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učbenike in delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred prejmejo učenci praviloma prvi šolski dan, najkasneje pa prvi teden pouka v novem šolskem letu.

Spoštovani starši,
z obvestilom o učnih gradivih in šolskih potrebščinah za šolsko leto 2021/2022 ste bili seznanjeni tudi, da boste za morebitne nevrnjene, uničene ali poškodovane učbenike morali plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020).

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov__28. 2. 2020

Navodila uporabnikom učbeniškega sklada

 

MAJŠPERK
UČBENIKI 1. – 2021-22
UČBENIKI 2. – 2021-22

UČBENIKI 3. – 2021-22
UČBENIKI 4. – 2021-22
UČBENIKI 5. – 2021-22
UČBENIKI 6. – 2021-22
UČBENIKI 7. – 2021-22
UČBENIKI 8. – 2021-22
UČBENIKI 9. – 2021-22

PTUJSKA GORA
UČBENIKI 1. – 2021-22 – PT. GORA
UČBENIKI 2. – 2021-22 – PT. GORA
UČBENIKI 3. – 2021-22 – PT. GORA
UČBENIKI 4. – 2021-22 – PT. GORA

STOPERCE
UČBENIKI 1. – 2021-22 – STOPERCE
UČBENIKI 2. – 2021-22 – STOPERCE
UČBENIKI 3. – 2021-22 – STOPERCE
UČBENIKI 4. – 2021-22 – STOPERCE

 

Ponudbe za nakup delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/2022
Zaradi posebne situacije letos ne delimo ponudb knjigarn, s katerimi sodelujemo.
Tukaj lahko najdete povezave do ponudb za nakup šolskih potrebščin …

 

 

Dostopnost