ZAPOSLENI

 * S klikom na ime zaposlenega lahko pošljete elektronsko sporočilo (email).

 

Ravnatelj: Rajko Jurgec
Pomočnica ravnatelja: Petra Dolenc
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Barbara Vedlin
Svetovalna delavka: Anja Pernek
Knjižničar: Milan Kumer

 

Računovodsko-administrativni delavci: 
Računovodkinja: Jasna Šalamun
Tajnik VIZ: Simona Hertiš
Administrator: Majda Korže

 

Tehnično osebje: 
Hišnik-kurjač: Bojan Bedrač
Hišnik-kurjač: Andrej Belšak

Tehnične delavke: 
Perica:
Kristina Galun

Dostopnost