Dragi učenci, učenke in spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne, 11. 2. 2021, vas obveščamo, da bo od 22. 02. 2021 dalje pouk ponovno potekal v šoli za VSE UČENCE. Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo po urniku v skladu z navodili in priporočili NIJZ, Zavoda za šolstvo in MIZŠ. Prihoda učencev v šolo se zelo veselimo in nanj smo pripravljeni. Poudariti pa je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci.

V tem trenutku imamo pripravljeno vse, kar potrebujemo za ponovno odprtje šole, seveda še vedno pod zelo omejenimi pogoji, predvsem iz varnostnega vidika.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku kot pred zaprtjem šole (07.30 – pričetek pouka). Če bodo pri posameznem izbirnem predmetu kakšne posebnosti, bo o tem učence obvestil učitelj, ki predmet poučuje.

Učencem bo omogočeno:

  • jutranje varstvo (od 6.20 do začetka pouka – samo za prijavljene učence 1. razreda),
  • redni pouk (v matičnih učilnicah, razen pouka športa)
  • podaljšano bivanje

Za oddelke 4. in 5. razreda matične šole ter oddelke podaljšanega bivanja na podružnicah se bodo oblikovale mešane skupine podaljšanega bivanja, zato je tam uporaba zaščitnih mask za učence/učenke ter učitelje NUJNA tudi med dejavnostjo.

Poskrbeli bomo za ohranjanje varnostne razdalje 1,5 m, ustrezno higieno rok in kašlja ter redno prezračevanje prostorov (Učencem priporočamo dodatna oblačila, zaradi pogostejšega zračenja razredov). Uporaba mask je za učence obvezna v mešanih skupinah podaljšanega bivanja, na hodnikih in v skupnih prostorih ter v primeru koriščenja šolskega prevoza. Maske učencem priskrbite sami.

Šolski prevoz bo organiziran po ustaljenem urniku, kot pred izrednimi razmerami. Priporočamo vam, da v lepem vremenu vzpodbujate svoje otroke za trajnostne prihode in odhodi v šolo (pešci, kolesarji), še posebej tam, kjer je s prometno signalizacijo in infrastrukturo poskrbljeno za varno šolsko pot. Na avtobusu je nošenje zaščitnih mask obvezno.

Prav tako bo za vse učence organizirana šolska prehrana (obroki, kot ste jih prijavili pri razredniku).

Starši v šolo ne vstopate. Otroka oddate pri vhodu, kjer ga bo sprejel dežurni delavec šole. Na matični šoli bodo odprti  VHODI 1, 2, 3, 4 in 5, kot so jih učenci uporabljali ob prihodu nazaj v šolo po 1. valu epidemije. Vljudno vas prosimo, da se držite dogovorjene ure odhoda vašega otroka iz šole, ki ste jo zapisali na prijavnico razredniku, saj bo šola v času pouka zaklenjena.

Prosimo vas, da se doma ponovno pogovorite z njimi o pomembnih pravilih (ohranjanje distance, brez dotikanja, umivanje rok,…). Seveda bomo to vsakodnevno počeli v šoli tudi mi.

Veselimo se ponovne normalizacije šolskega utripa in verjamemo, da lahko s skupnimi močmi sproščeno, umirjeno in predvsem zadovoljno nadaljujemo delo v šolskih učilnicah.

Želimo si, da bi bivanje vaših otrok na naši šoli bilo prijetno in varno, za kar se bomo trudili vsi delavci šole. Z vaše strani pa si še naprej želimo dobrega sodelovanja in mero razumevanja.

Kolektiv OŠ Majšperk

Dostopnost