Na Inštitutu za afriške študije izvajajo triletni projekt Global Education goes Local, Globalno Lokalno Učenje, katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni parcipaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SGD 5 Enakost spolov, SGD 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SGD 12 Odgovorna Poraba in proizvodnja.

Na tro-dnevni poletni šoli smo preizkusili metodologije nefofmalnega učenja in delavnic, ki bodo izdane v priročniku Pop Globalno Učenje, kot produkt projekta in se bo uporabljal v drugi fazi projekta.

Dostopnost