Zavod RS za zaposlovanje, v okviru projekta Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za osnovnošolce 7., 8. in 9. razreda razpisuje NAGRADNI NATEČAJ ZA IZDELEK NA TEMO “TRI ŽIVLJENJA”.
Z natečajem želi organizator spodbuditi otroke k razmišljanju o sebi in o prihodnosti: o tem, kakšni si želijo biti, kaj bi radi dosegli, kaj jim je pomembno, o izbiri poklica in načrtovanju kariere v najširšem možnem pomenu besede.
Zainteresirani učenci, ki bi želeli sodelovati v natečaju se naj za informacije obrnejo na razrednika ali šolsko svetovalno službo.
Dostopnost