Na novinarski konferenci 28. maja je ministrica prof. dr. Simona Kustec javnost seznanila kako bodo učenke in učenci ter dijakinje in dijaki zaključili šolsko leto 2019/2020. Napovedala je, da nadaljujemo s postopnim in varnim vračanjem v šole in vrtce. »Pri odločitvi so nas vodili skrb po zagotavljanju zdravega, varnega okolja v šolah in vrtcih, strokovne ter življenjske rešitve.«

Na podlagi ugodne epidemiološke slike, izredno pozitivnih izkušenj prvega in drugega vala postopnega ter delnega odpiranja vrtcev in šol, aktualnih ocen predstavnikov strok, predvsem in zlasti pa odgovornega in razumevajočega odnosa ravnateljev, vzgojiteljev, učiteljev, učencev ter njihovih staršev, je Vlada RS na današnji redni seji sprejela nov odlok na področju zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Skupaj s pripadajočimi dokumenti in smernicami NIJZ ter Zavoda RS za šolstvo velja sledeče:Skupaj s pripadajočimi dokumenti in smernicami NIJZ ter Zavoda RS za šolstvo velja sledeče:

  1. S 1. 6. se vzgojno-varstveni proces v vrtcih, ob upoštevanju higienskih in zaščitnih ukrepih lahko ponovno odvija v običajno velikih obeh starostnih skupinah. Pri tem naj zgolj spomnim, da bo s sprejetjem protikoronskega zakonskega paketa 3 staršem, ki svojih otrok ne boste vključili v vrtec, ta strošek do 30. 6. krila država.
  2. S 1. 6. se pouk v prvi triadi in devetem razredu ponovno izvaja v obsegu običajno velikega oddelka.
  3. S 1. 6. se začne izvajati pouk za 4. in 5. razred, pod enakimi pogoji.
  4. Ob nadaljnji ugodni epidemiološki sliki in uspešnem začetku vzgojno-izobraževalnega procesa omenjenih skupin se 3. 6. šolska vrata ponovno odprejo še za učence 6., 7. in 8. razredov.

S takšnim pristopom je vrtcem in osnovnim šolam omogočena vrnitev v običajni vzgojno-izobraževalni urnik dela. Ključno ostaja odgovorno spoštovanje higienskih in preventivnih ukrepov, posebej zagotavljanja zadostne fizične distance.
Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec in šolo pridejo samo zdravi otroci in zaposleni, je poudarila ministrica.

Zaradi nemotene izvedbe zaključnih izpitov in mature ter s tem povezanega spoštovanja varnostih ukrepov izobraževanje v srednjih šolah poteka po do sedaj veljavnimi pogoji – na daljavo, oziroma v šolah za tiste dijake, ki jih šola pozove.

Za konec se je ministrica šolarkam in šolarjem, dijakinjam in dijakom, vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zahvalila in zaželela uspešen zaključek zadnjih tednov letošnjega neobičajnega šolskega leta. »Še enkrat moja zahvala za razumevanje, za profesionalno in predvsem potrpežljivo, srčno opravljeno delo,« je dejala prof. dr. Simona Kustec. V stalnem iskanju najboljših možnih in v danih razmerah za vse skupaj realno izvedljivih rešitev se vam na tem mestu tudi opravičujem za vse morebitne nenamerno povzročene stiske, skrbi in nejasnosti, ki so se nam dogodile na teh poteh. Prosim, zdržimo skupaj do konca in se potrudimo za najboljše naših otrok in njihovega znanja.«

Ob zaključku novinarske konference je ministrica nagovorila še maturantke in maturante: »Drage maturantke in maturanti – Gaudeamus igitur! Veselite se življenja, ki je pred vami! Odgovorno, ljubeče in odločno negujte svoje znanje. Verjamemo v vas, tu smo ob vas in za vas. Vse, vse dobro vam želim v teh dneh. Naj živi univerza in njeni profesorice in profesorji!«

Dostopnost