Devetošolci so v okviru pouka likovne umetnosti ustvarjali meme na temo ciljev trajnostnega razvoja in migracij….

In kaj je to meme?

»Mem«, »meme« – je sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z napisom, posnetka, ki se tako prenaša v elektronski komunikaciji.  

( vir: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=meme)

 ali …

Podobe, ki jih opremimo z besedilom in tako prilagodimo njihov prvoten pomen sporočilu, ki ga želimo poslati v svet, največkrat na duhovit način…

( vir: https://www.dnevnik.si/1042798415)

– teme:
-MIGRACIJE
Migracije so in se dogajajo že tisočletja.  Pomenijo spremembo za lokalna okolja iz katerih se ljudje selijo kot tudi za okolja kamor se priselijo.  Tako se na lokalni, regionalni in nacionalni ravni srečujemo s številnimi izzivi.

 

– ODPRAVA REVŠČINE
Je usmerjena  v zmanjševanje večdimenzionalne revščine in v zagotavljanju razmer, v katerih bodo ljudje lahko izpolnjevali osnovne potrebe – tveganje socialne izključenosti, tveganje revščine in resne materialne prikrajšanosti, stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti, preobremenjenost s stanovanjskimi stroški, prebivalci, ki imajo v stanovanjih težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi ali s trhlimi okenskimi okvirji/tlemi
-ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih, kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v zagotavljanju razmer, ki ljudem omogočajo, da živijo zdravo, in sicer s spremljanjem dejavnikov zdravja, vzrokov smrti in dostopa do zdravstvene oskrbe.

 

– KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar, zagotavljanje obveznega osnovnošolskega izobraževanja

 

 

Z vami delim nekaj nastalih mem…

Dostopnost