Podrobnosti dogodka


Medresorski projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu (od 23. do 29. maja) vstopa v tretje leto delovanja. V preteklih dveh letih smo želeli opozoriti na pomen in vlogo umetnosti v šolskem okolju, v novem šolskem letu pa smo projekt usmerili na polje ekologije in ga podnaslovili: Umetnost, okolje in človek. Pred nami je priložnost, da s skupnimi aktivnostmi v okviru Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2022 odgovorimo na okoljska vprašanja današnjega časa. Z izbrano temo želimo spodbuditi umetniški odziv na aktualna družbena vprašanja današnjega časa, kot so:

  • vplivi ekoloških posledic na življenje in zdravje človeka,
  • okolje kot prostor bivanja in druženja,
  • okoljska vprašanja,
  • aktivno državljanstvo,
  • proaktivnost in iskanje rešitev za prihodnost,
  • glas otroka/učenca/dijaka …

Ob tem želimo še posebej opozoriti na pomen skupnosti in aktivno vlogo posameznikov pri iskanju konkretnih rešitev na aktualna vprašanja šolskega in širšega prostora.  Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022, ki je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kulturo ter poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, se bo odvijal v okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti med 23. in 29. majem 2022.

Dostopnost