Podrobnosti dogodka


ŠPORTNI DAN je bil prestavljen na petek, 24. 9. 2021.

Otroci morajo biti ustrezno obuti in oblečeni, primerno za pohod in glede na vreme. S seboj naj imajo manjši nahrbtnik, v katerega bodo dali malico.

Osnovno pohodniško znanje povezati z zdravim načinom življenja. Premagovanje naporov in doseganje osebnih ciljev ter oblikovati pozitiven odnos do narave. Razvijati pozitivne medosebne odnose. Razvijati socialne veščine za strpno sobivanje in oblikovati kulturni dialog. Spodbujati pozitivne misli.

 

Dostopnost