Podrobnosti dogodka


Vsi smo migranti! 

Tako so napisali  naši mladi zagovorniki ciljev trajnostnega razvoja, ki osveščajo o migracijah  in vzrokih za migracije. V zadnjih letih je postala beseda migracije sinonim za ilegalne  migracije. Migrant danes zveni kot žaljivka. Le zakaj? 

Na javni razpravi bomo naslovili migracije, legalne in nelegalne. V prvem delu bodo  mladi zagovorniki ciljev trajnostnega razvoja iz OŠ Majšperk predstavili izsledke  raziskave “Migracije v mojem lokalnem okolju, ki je nastala v sklopu evropskega  projekta globalnega učenja in je del vseevropske kampanje Obrazi migracij

V drugem delu pa bomo razpravljali, s katerimi izzivi in dobrimi praksami se  srečujemo pri vključevanju prosilcev za mednarodno zaščito, oseb z mednarodno zaščito in tujcev v lokalno okolje. S tem želimo širiti ozaveščanje o begunstvu in pomenu  osveščenosti lokalnih skupnosti za uspešno vključevanje v lokalno okolje, kar  je namen projekta Obeležitev svetovnega dneva beguncev

Dostopnost