Podrobnosti dogodka


Osnovno pohodniško znanje bomo povezali z zdravim načinom življenja. Premagovali bomo napore in dosegali osebne cilje ter oblikovali pozitiven odnos do narave. Razvijali bomo pozitivne medosebne odnose in socialne veščine za strpno sobivanje in oblikovali kulturni dialog. Spodbujali bomo tudi pozitivne misli.

Dostopnost