Podrobnosti dogodka


V sklopu mednarodnega projekta #GEGL se bomo udeležili poletne šole v Strunjanu, kjer bomo mlade udeležence preko delavnic spodbudili h kritičnem razmišljanju in vzpodbujali njihov aktivni pristop k uresničevanju ciljev projekta, to so SGD 5 Enakost spolov, SGD 11 Trajnostna mesta in skupnosti in SGD 12 Odgovorna poraba in proizvodnja.

Dostopnost