Podrobnosti dogodka


LŠN (Debeli Rtič): Spoznavati naravnogeografske značilnosti primorskega sveta (relief, podnebje, živali, rastline). Primerjati domačo okolico in okolico v kateri se nahajamo.

Dostopnost