V mesecu oktobru smo se nekateri učitelji in drugi strokovni delavci šole udeležili usposabljanja za trenerje Dobro sem.

Program Dobro sem vodi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in je za vse udeležence brezplačen. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. Gre za preventivni program za krepitev duševnega zdravja in je zasnovan tako, da usposobi trenerje (prostovoljce), ki nato z učenci izvajajo delavnice pod imenom Dobro sem. Program je namenjen učencem od 6. do 12. leta. Cilji programa so spodbujanje veščin reševanja konfliktov, prilagajanja na spremembe, sprejemanje odločitev, razvijanje pozitivnega odnosa do vrstnikov, povečanje socialne vključenosti, razvijanje sposobnosti empatije in čustvene inteligence, krepitev sposobnosti obvladovanja težav in zahtev itd. Cilj programa je tudi, da se učenci skozi sodelovanje s skupino naučijo prožnosti v vedenju, mislih in čustvih ter pridobijo znanje za varovanje lastnega duševnega zdravja. Namen programa je, da se posameznikom omogoči pridobitev kompetenc za soočanje z izzivi, ki jih prinese življenje in, da pridobljeno znanje iz delavnic vpeljujejo v svoj vsakdan. Za namen izvajanja programa izvajalci delavnic dobijo tudi brezplačni priročnik za trenerje, učenci pa dobijo brezplačne zbirke vaj. Na ta način posamezniki pridobljeno znanje lahko preizkusijo na konkretnih primerih, vodila pa jim ostanejo v pomoč za vse življenje. 

Delavnice Dobro sem smo nekateri usposobljeni učitelji in drugi strokovni delavci šole z učenci začeli izvajati v mesecu novembru, nekateri bodo z izvajanjem delavnic začeli takoj po prejetju gradiv. Program je zasnovan tako, da zajema sklop 10 delavnic, vsaka traja približno 1 uro. Delavnice izvajamo v času razrednih ur, podaljšanega bivanja,… v manjših skupinah. Delavnice se lahko prilagodijo starostni stopnji učencev, prav tako lahko eno delavnico razdelimo na več delov. Po prvih izvedenih delavnicah so učenci izrazili nekaj pozitivnih občutij glede udeležbe na delavnicah. Tudi izvajalci delavnic se dobro počutimo in že opažamo pozitivne učinke delavnic. Lahko rečemo, da smo vsi udeleženci že kaj drug o drugem spoznali in začeli na določene stvari gledati nekoliko drugače.

Dostopnost