Oblikovanje majic ob EDJ 2022

Evropski dan jezikov 2021 smo na naši šoli obeležili z več dejavnostmi. Pri urah izbirnega predmeta Likovno snovanje 3 so učenci devetih razredov oblikovali majice za EDL 2022 (european day of languages).  Predstavljene ideje smo poslali na natečaj. Zdaj pa držimo...
Dostopnost