Spoštovani starši, dragi učenci.

Želeli bi vas obvestiti o spremembi Odloka samotestiranja učencev za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS CoV-2, ki nam jo je MIZŠ posredovalo z okrožnico, 28. 10. 2021, sprejeto na seji Vlade Republike Slovenije, 27. 10. 2021.

Odlok, ki prične veljati 1. 11. 2021 določa naslednje spremembe, pomembne za naše učence:

  1. Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje, za potrebe izvajanja vzgojno izobraževalnega programa, sedaj izvajajo vsi učenci.
  2. Učenci izvedejo testiranje v domačem okolju dvakrat tedensko.
  3. Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju izvedejo učenci tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.
  4. Učenci so upravičeni do 10 testov HAG za samotestiranje na mesec.
  5. V dejavnostih s področja izobraževanja po novem odloku ni več izjem glede uporabe zaščitne maske za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC in so v medsebojnem stiku le z osebami, ki prav tako izpolnjujejo ta pogoj. Po novem morajo namreč tudi te osebe, ne glede na to, da vsi v skupini izpolnjujejo pogoj PC, nositi zaščitno masko.

S prijaznimi pozdravi,

Petra Dolenc, pomoč. rav.

Dostopnost