Spoštovani starši, dragi učenci!

S torkom, 14. 4. 2020, se začne prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2020/21. Prijavijo se učenci od 3. do 8. razreda. Prijava bo potekala preko spletnega portala Novi Lopolis z upor. imenom in geslom staršev. Prijava se zaključi s petkom, 17. 4. 2020.
Na portalu označite želene in rezervne izbirne predmete v primeru, da za kakšno skupino obveznega izbirnega predmeta ne bi bilo dovolj prijavljenih učencev.
Za učence, ki boste v naslednjem šolskem letu uveljavljali glasbeno šolo namesto obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, pošljete starši pisno vlogo do konca meseca maja in označite koliko ur želite, da je vaš otrok oproščen pouka obveznih izbirnih predmetov.
Skupine učencev neobveznih in obveznih izbirnih predmetov bodo objavljene v mesecu juniju.

Lepo pozdravljeni
Petra Dolenc, pomoč. rav.

Dostopnost